Școala Gimnazială "Vasile Lucăcel" Someș-Odorhei

  Prezentarea școlii

“SUNTEM O FAMILIE! ÎMPREUNĂ CONSTRUIM, ÎNVĂŢĂM, INOVĂM, PĂSTRĂM TRADIŢIILE! SUNTEM O ŞCOALĂ DESCHISĂ, PENTRU COMUNITATE! PREGĂTIM VIITORII ABSOLVENŢI PENTRU INTEGRAREA ÎNTR-O SOCIETATE ÎN SCHIMBARE”

 

Misiunea școlii

Şcoala noastră îşi propune să realizeze pregătirea şi educarea elevilor în spiritul muncii şi al cinstei, dezvoltându-le sensibilitatea şi personalitatea prin dobândirea de cunoştinţe de cultură generală, formarea unor abilităţi practice, pentru însuşirea valorilor fundamentale ale culturii nţionale şi pentru înţelegerea schimbărilor ce au loc în viaţa socială.

Un interes deosebit îl vizează latura pregătirii elevilor pentru înţelegerea şi aplicarea principiilor democraţiei, pentru aprecierea muncii, culturii şi artei, pentru păstrarea vie a tradiţiilor locale.

Noi suntem o familie care nu piere şi nu îmbătrâneşte, ci transmite viitoarelor generaţii sentimentul lucrului bine facut, cu răbdare şi temeinicie.